پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

     نظامنامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به عنوان یک سند بالادستی، با هدف ارائه تصویر مناسب از صنعت نفت در افکار عمومی، ایجاد فضای لازم برای افزایش اعتماد اجتماعی، بهبود روابط با جوامع محلی و تسهیل شرایط کاری صنعت نفت در این جوامع، بهینه سازی هزینه کردها در زمینه اقدام های مسئولانه سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نفت و نظارت عالیه در این خصوص، در شهریور ماه سال 1398 از سوی وزیر نفت ابلاغ و در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در همان ماه توسط ایشان رونمایی شد.

 

فایل الکترونیکی جهت استفاده از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:

نظامنامه مسؤولیت اجتماعی


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0