پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ما کارکنان شرکت انتقال گاز ایران با باور و اعتقاد قلبی و با هدف ایجاد فرهنگ همسوی منافع طرفین از طریق اهداف شخصی و سازمانی و ارتقای سطح سلامت اداری، برای ارایه خدمات ارزشمند و جلب رضایت مخاطبان اعم از کارکنان، ذینفعان، مشتریان، تامین کنندگان کالا و خدمات و ... و همچنین ارج نهادن به حقوق آنان که همانا رضایت خداوند است، بر اصول اعتقادی دوازده گانه زیر، هم پیمان شده و در جهت فراهم نمودن بستر لازم برای تعهد و بهره گیری از دانش و مهارت های فردی و توسعه قابلیت ها در راستای استراتژی و خط مشی سازمان و اعتلای فرهنگ کشور و میهن عزیزمان با عزمی راسخ، خودمان را در توفیق خدمت رسانی و کوشش برای اجابت درخواست های مردم، پایبند می دانیم.
خدا محوری
با اعتقاد قلبی به ذاتی که جامع همه کمالات است و آن کمالات را به طور مطلق دارد، خدواند را همواره ناظر بر اعمال، گفتار و باورهایمان دانسته و رستگاری و سعادت را همانا قرب الهی می دانیم، پس رعایت تقوی و رضایت الهی را سر لوحه کارهایمان قرار داده ایم.
صداقت
ما باور داریم که خداوند در گفته هایش راستگو و در وعده هایش تخلف ناپذیر است از همین رو صداقت در ارایه خدمات و رعایت ارزش های اخلاقی را از صفت صادق بودن « پروردگار » تاسی گرفته و در برخورد و مواجه با مخاطبین با ظرافت و ابراز صبوری و مراودت رفتار خواهیم نمود.
تعهد
بر این باوریم که خداوند حکیم است « کسی که تمام افعالش صحیح، استوار و خالی از فساد و خطاست » بر همین اساس خود را مسلمانی متعهد به انجام فرامین الهی، آموزه های قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام (ص) و سنت ائمه معصومین دانسته و در این مسیر، کوچکترین مماشاتی نکرده و اصلاح جامعه را در اصلاح خود می دانیم. 
وقت شناسی
با علم به اینکه « او شاهد و حاضر در همه جاست »، ضمن حضور به هنگام و مطابق با برنامه در محل کار و رعایت آراستگی ظاهری، سعی خواهیم نمود نمونه شایسته ای از نظم و انضباط فردی و اجتماعی باشیم.
خوشرویی و فروتنی
با اعتقاد به صفت خاشع پروردگار « اینکه خضوع و خشوع از صفات قلبی است و ثمراتش بر اعضا و جوارح نمایان می شود » اصل فروتنی، متانت و خوشرویی درمقابل دیگران و احترام به حقوق و منافع منابع انسانی و ارباب رجوع را مبنای کارمان قرار داده و در جهت احترام به کرامت انسان ها تلاش می کنیم.
وجدان کاری
باور داریم که پروردگار شکور « اعمال نیک بندگان را ارج می نهد و به بهترین گونه پاداش می دهد » از این رو وجدان کاری و ارایه خدمات با کیفیت و مناسب را سر لوحه کارمان قرار داده و از هر گونه اتلاف وقت و تشریفات اداری دست و پا گیر خود داری کرده و آن را مصداق تضییع حقوق مردم می دانیم.
قانون مداری
اعتقاد داریم که « قرآن به عنوان کتاب قانون بوده و بر اساس آن داوری می کند » پس ضمن پیروی از سیاست های دولت از طریق انجام به تکالیف قانونی متناسب با ساز و کارهای تعریف شده، رعایت کامل موازین و معیارهای اسلامی و قانونی و پیروی از سیره و سنت رسول اعظم (ص)، بهبود مستمر و ارتقای بهره وری برای رسیدن به پیشرفت و توسعه مداوم، را سرلوحه ذهن و اندیشه خود قرار داده ایم.
خدمتگزاری
با تاسی از روایت من لم یشکرالمخلوق، لم یشکر الخالق «رضایت خالق در گرو رضایت مخلوق است » بر خود فرض می دانیم بر اساس اصل مشتری مداری، صداقت، رافت، دقت، سرعت و نظم، خدمت به جامعه و پاسخگویی به آنان چیزی جز تکلیف الهی و وظیفه انسانی و قانونی نبوده.
مشارکت و کار گروهی
با تاسی از آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم » و اعتقاد به حفظ وحدت و یکپارچگی در سایه خرد جمعی و مشارکت همگانی و برقراری فضایی سرشار از اعتماد متقابل، ما را در دستیابی به رسالت خطیری که در برابر اعتلای جامعه خویش و همچنین ارتقای نسل حاضر و نسل های آینده بر عهده داریم، رهنمود می نماید. 
امانت داری
باور داریم که خداوند حفیظ « خود بهترین و بزرگ ترین امین و نگهبان است » پس اعتقاد به امانت داری و رعایت انصاف و شایسته سالاری بر مبنای عدالت و پرهیز از تبعیض به عنوان یک اصل موثر در تحقق و دستیابی به اهداف عالیه شرکت در سر لوحه کار ما قرار گرفته است.
دانش افزایی 
با الهام از سخن پیامبر اسلام « اطلبوالعلم من المهد الی اللحد »، همواره در راستای ارتقای دانش و افزایش آموخته ها، پرورش مهارت های فردی و بهبود دیدگاه های خود تلاش کرده و نوآوری و خلاقیت را سر لوحه اندیشه خویش قرار داده ایم.
صرفه جویی
اصل کلی جلوگیری از ولخرجی ها و تضیع اموال جامعه، مبارزه با اسراف در اموال و اقتصاد، حرکت به سمت اختیار فرهنگ مصرف بهینه، کارآمد و ثمر بخش، ارج نهادن به زنجیره ارزش های تولید و مصرف پیشگیری از بروز ضررهای اقتصادی که منجر به عقب ماندگی و وارد شدن لطمه های اقتصادی و فرهنگی می گردد و تلاش در جهت حفظ منابع و ذخایر کشور برای نسل های آینده، در سر لوحه کار ما قرار گرفته است.
و کلام آخر بر اساس آیه شریفه « الم یعلم بان الله یری »، بود و نبود کسی در انجام کارمان دخالت ندارد و همواره در پی رضایت خداوند متعال هستیم. 

 

 

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0