پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آدرس : شیراز بزرگراه امام خمینی (ره) - حد فاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان - ساختمان مرکزی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

شماره تماس :

مرکز تلفن :       38403800 - 071   ( ده خط )   و   38130000 - 071

روابط عمومی :   38403933 - 071

دبیرخانه :         38407775 - 071

نمابر :             38407776 - 071

پست الکترونیک : info@nigc-dist5.ir

نام واحد شماره تلفن شهری شماره تلفن داخلی
روابط عمومی 38403933 38132230
مدیریت    
معاونت عملیات تاسیسات 38403917 38132219
معاونت مهندسی 38403781 38132710-11
معاونت خطوط لوله 38410001 38132303
امور بازرسی فنی 38403912 38132377-8
امور بهداشت،ایمنی،محیط زیست و پدافندغیرعامل 38403777 38132220-38132206
امور تدارکات کالا 38403929 38132217-8
امور مالی 38403914 38132210
منابع انسانی 38403915 38132209-38132214
امور پیمانها 38403916 38132280-81
امور حقوقی و قراردادها 38403932 38132320
حراست 38403924 38132224-5
ارتباطات و فناوری اطلاعات 38403333 38132224-5
هماهنگی و نظارت بر انتقال 38403782 38132444
دبیرخانه 38407775  

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0